Bestelformulie in Excel

Omdat wij geen bedrijf zijn, niet zijn ingeschreven bij de KvK, maar opereren als besloten food-co÷p / consumentenkring staat onze bestellijst niet zichtbaar op de website. Na aanmelding als deelnemer/ge´nteresseerde sturen we u de link toe. Hieronder een afbeelding van onze bestellijst als voorbeeld van wat u kunt verwachten.

Handleiding bestellen (excel 2007 of 2010)

Alle deelnemers ontvangen enkele keren per jaar een update van onze prijs, en bestelformulier in excel formaat. Voor nieuw ge´nteresseerden is de nieuwste versie via ons contactformulier aan te vragen.

Hierin kunnen bestellingen worden ingevoerd die vervolgens per mail aan Betaalbaar Biologisch worden toegezonden. Betaling van de bestelling verwachten we uiterlijk op de laatste besteldag op onze rekening. De definitieve afrekening vindt bij levering plaats: Soms zijn goederen niet voorradig of zijn de prijzen net aangepast. Ook de emballage wordt achteraf verrekend evenals eventuele deelgoederen.

Bij het openen van het excelbestand (office 2007): kies voor macro's inschakelen:

 

Is de macrobeveiliging op "hoog" ingesteld en wordt deze niet geaccepteerd dan kunt u dit als volgt wijzigen:

   Kies als beveiligings nivo "gemiddeld".

Bij het openen van het excelbestand (office 2010): kies voor inhoud inschakelen:

Bovenaan de bestellijst staan drie snelkeuze buttons (de macro's): 

 Schakelt alle filters tegelijk uit. 

 Maakt de eindrekening op. 

 Start een nieuwe bestel invoer:

Het bestelformulier ziet er als volgt uit:

In de gele vakken vult u uw naam en telefoonnummer in.

Vervolgens ziet u in het linker deel alle producten en in het rechter deel kunt u uw bestelling in de gele kolom invoeren. Automatisch vindt een totaaltelling plaats van het bestelde in de groene kolom.

Voor een besteloverzicht gebruikt u weer de knop:

Eventueel moet u een paar regels naar boven scrollen.

Na het op deze wijze opstellen van de bestelling zend je het bestand aan ons retour en maak je het geld over op onze bankrekening.